ข้อมูลการชำระเงิน

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้ในช่องทางต่อไปนี้

ชื่อบัญชี นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (Chakkrisn Talawat)
ธนาคาร กสิกรไทย ประเภท: ออมทรัพย์ (Kasikorn Bank / Saving)
1. สาขา: ปาย จ. แม่ฮ่องสอน (Pai, Maehongsorn) Acc: 682-2-00918-0
2. สาขา: รัชดา-ห้วยขวาง จ. กรุงเทพฯ (Robinson Ratchada): Acc: 766-2-02983-6
ธนาคาร กรุงเทพ ประเภท: ออมทรัพย์ (Bangkok Bank / Saving)
1. สาขา: ปาย จ. แม่ฮ่องสอน (Pai, Maehongsorn) Acc: 707-0-07687-7

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น)
107 หมู่ 1 ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130