คนดีและคนไม่ดี

14 ธันวาคม 2013 14:39 น. บันทึก

คนดีและคนไม่ดี ต่างกันอย่างไร?

เถียงกันในประเด็นว่าใครคือคนดีและคนไม่ดี ผมว่ามันก็ไม่น่าตอบยากถ้าอ้างอิงพระธรรม

คนดี (อย่างน้อยสุด) ก็คือรักษาศีลได้ครบ 5 ข้อ คนไม่ดีก็คือคนที่รักษาศีล 5 ไม่ได้

แต่ที่ยากจะเข้าใจก็คือ เมื่อมองว่าชีวิตนั้นคือห้วงขณะที่ต่อกันไปเรื่อยๆ ช่วงเวลาที่เราทำดี เราก็คือคนดี ช่วงเวลาที่เราทำไม่ดี เราก็คือคนไม่ดี คนคนหนึ่งจึงมักจะเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดี การที่มงคลชีวิต 38 ประการ ข้อที่ 1. กล่าวว่าอย่าคบคนพาล ก็เลยหมายถึงอย่าคบคนที่ในห้วงขณะที่เป็นคนพาล (ซึ่งอาจเป็นทั้งตัวเราเอง พ่อแม่ ครูอาจารย์) และข้อที่ 2. กล่าวว่าให้คบบัณฑิต ก็ย่อมครอบคลุมถึงห้วงขณะที่เป็นบัณฑิต (ซึ่งอาจเป็นโจร หัวคะแนน หรือนักการเมือง)

และที่ยากอีกประเด็นก็คือ โลกในปัจจุบันซับซ้อนจนเริ่มไม่แน่ใจว่า การกระทำอะไรบ้างที่ผิดศีล 5

นิยามศีล 5 (จาก 84000.org)

ศีล องค์ประกอบที่ทำให้ผิดศีล
ศีลข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์ 1.1 สัตว์มีชีวิต
1.2 รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
1.3 จิตคิดจะฆ่า
1.4 เพียรเพื่อจะฆ่า
1.5 สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น
ศีลข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์ 2.1 ของมีเจ้าของหวงแหน
2.2 รู้ว่ามีเจ้าของหวงแหน
2.3 จิตคิดจะลัก
2.4 เพียรเพื่อจะลัก
2.5 นำของมาด้วยความเพียรนั้น
ศีลข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม 3.1 วัตถุที่ไม่ควรถึง (คือชายหรือหญิงที่มีเจ้าของ หรือมีผู้คุ้มครองดูแลรักษา)
3.2 จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น
3.3 พยายามที่จะเสพ
3.4 ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน
ศีลข้อ 4.ห้ามโกหก 4.1 เรื่องไม่จริง
4.2 จิตคิดจะพูดให้ผิด
4.3 พยายามพูดออกไป
4.4 คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น
ศีลข้อ 5.ห้ามดื่มสุราเมรัย
หมายเหตุ: ปัจจุบันนับรวมสิ่งเสพติดด้วย ตามนิยาม มหาประเทศ 4
5.1 ของทำให้เมามีสุราเป็นต้น
5.2 จิตใคร่จะดื่ม
5.3 พยายามดื่ม
5.4 ดื่มให้ไหลล่วงลำคอเข้าไป

ซึ่งผมคิดว่า ที่น่าจะผิดศีล 5 แต่เราเห็นอยู่เป็นประจำ ก็เช่น

ศีลข้อ 1.

 • เลือกกุ้งหอยปูปลาเป็นๆ ก่อนให้ร้านเอาไปทำอาหาร
 • สั่งฆ่าผู้ชุมนุม

ศีลข้อ 2.

 • ใช้ซอฟแวร์เถื่อน แอพเถื่อน ดูหนังฟังเพลงละเมิดลิขสิทธิ์
 • คอรัปชัน / บุกรุกป่า / ให้สัมปทานไม่เหมาะสม / เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง (ขโมยสมบัติส่วนกลาง)
 • เข้างานสาย อู้งาน (ขโมยเวลาจ้าง)
 • หักเงิน / ตัดวันลาพนักงานโดยไม่ได้ตกลงก่อน (ขโมยสิทธิ)
 • เตะถ่วง ตัดสินคดีล่าช้า บริหารงานล่าช้า (ขโมยเวลาประชาชน)

ศีลข้อ 4.

 • โฆษณาชวนเชื่อ
 • ประชด ดักควาย
 • ใช้แอคเคาท์ปลอมทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
 • ติดสติ๊กเกอร์หลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เช่น รถคันนี้สีแดง)

ส่วนศีลข้อ 3. และ 5. ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว

ดังนั้น การที่เราเรียกร้องให้คนอื่นเป็นคนดี และคิดว่าเราเองเป็นคนดี ถ้ายึดตามศีล 5 ก็จะพบคนไม่ดีอยู่เยอะแยะ ยอมรับความจริงแล้วก็พัฒนาตัวเองและบ้านเมืองกันดีกว่า

ความเห็น