ฟ้าสวย..

24 มกราคม 2002 00:27 น. บันทึก

กดตีนไปบนคันเร่ง
สองมือมั่น ประคองพวงมาลัย

ในขณะที่เข็มความเร็วแตะที่ตัวเลข 140
และสายตาทอดมองออกไปสุดขอบฟ้า .. ไกลสุดตา

ผมคิดว่า วันนี้ ฟ้าสวยจัง

เคยถามกันไหม ว่าทำไมฟ้าถึงสวย?

อาจเป็นคำถามลาวสาตตต แต่ก็เห็นว่า มันไม่ง่ายที่จะตอบเลย

สำหรับผม วิธีหาคำตอบ คงต้องสร้างคำตอบเชิงอุปนัย คือ คำตอบนั้น เป็นองค์ประกอบของความสวย

หมายความว่า ฟ้าสวย มาจากหลายๆอย่างที่สวย รวมๆกัน (ทั้งๆที่ความสวย จริงๆอาจมากจาองค์ประกอบที่ไม่สวยก็ได้ แต่คิดอย่างนั้นมันจะยากไป)


หลังจากขับรถเสี่ยงตาย (คือขับรถไปด้วย หาคำตอบไปด้วย) กระผมก็ว่า ฟ้าสวย นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก

1. เพราะมันใหญ่

อันนี้อาจเป็นคำตอบที่แม่งๆ แต่ความรู้สึกว่า ฟ้านั้นปกคลุมทุกสรรพสิ่งอยู่ ก็ทำให้ผมเห็นว่า อืม มันทำให้สวยด้วยนี่นา

ลองนึกภาพอะไรก็ได้ (เอาที่มันไม่น่าเกลียดมากละกัน เพราะเกริ่นแต่ต้นแล้วว่า เราจะนิยามฟ้าสวย จากองค์ประกอบของความสวย) แล้วขยายให้ใหญ่ล้นฟ้า ผมว่า มันก็สวยนะ

2. เพราะฟ้านั้นมี gradient (ขอยืมศัพท์จาก Photoshop หน่อย หมายถึงการไล่สีน่ะ)

เหตุผลข้อนี้ไม่ชัดมาก เพราะรูปที่ไม่มี gradient มันก็สวยได้ แต่ที่ยกมาก็เพราะ gradient ก็เป็นองค์ประกอบของความสวย (มี gradient ฟ้าจึงสวย ไม่มี gradient ตอบไม่ได้ว่าฟ้าสวยหรือไม่สวย :: T -> T แน่ๆ , F -> F หรือ T ก็ไม่รู้)

3. เพราะฟ้านั้นอยู่ในโทนสีฟ้า หรือ สีส้ม

คำตอบนี้กวนตีนอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่งั้น กระผมก็ต้องนิยามว่า เพราะฟ้านั้นมีโทนสีในช่วง ค่า Hue -2 ถึง +50 จากสีฟ้า (00FFFF) หรือ -15 ถึง +50 จากสีแดง (FF0000) ซึ่งจะเข้าใจยากขึ้นไปอีก

เรื่องสีของฟ้านั้น หากลองเปลี่ยนฟ้าเป็นสีอื่น(เช่นสีม่วง) มันจะอุบาทว์เหมือนกันนะ

4. แล้วแต่อารมณ์คนมอง

อารมณ์ดี โลกก็สดใส อารมณ์ไม่ดี โลกก็หดหู่ เป็นธรรมดา

ฯลฯ

คิดได้ 4 ข้อ ไอ้เม่นก็เห็นควรว่า เลิกคิดดีกว่า ท่าจะไปกันใหญ่แล้วเหวย
… ทำงานโว้ย ทำงาน

นินทากาเลเหมือนเทสุรา เป็นเรื่องธรรมดายิ่งกว่าหายใจ

ความคืบหน้าของกองทุน – ท่านป๊ะได้กรุณาสละเวลาจากงานกรรมกรแบกหาม มาร่างให้ ดังนี้

กฎ-กติกา-มารยาท สมาคม ชาย-หญิง ไร้คู่เคียงกาย

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคม ชาย-หญิง ไร้คู่เคียงกาย มีการจัดตั้งเพื่อสะสมเงินทุนจำนวนหนึ่งให้กับสมาชิกท่านใดก็ตามที่ขายไม่ออก ไม่สามารถหาคู่แต่งงานได้เป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในสมาคม

รายละเอียดของกฏ-กติกา-มารยาทของสมาคม

1. ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการ Run-Drink (1 Drink = 500 บาท)
1.1 สมาชิกทุกคนต้องStart Drink คนละ 2 Drink ทุกคนในปีแรก (เพื่อป้องกันการเบี้ยว ไม่ว่ากรณีใดๆ)
1.2 กำหนดระยะเวลาการจ่าย Drink เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เดือน 9(กันยายน) ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี(ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก)
1.3 สมาชิกท่านใดไม่จ่าย Drink ตามกำหนดระยะเวลาการจ่าย Drink ทางสมาคมจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มเดือนละ 50 บาท
1.4 หากสมาชิกท่านใดขาดการส่ง Drink เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่สิ้นสุดเดือนกันยายน ทางสมาคมจะถือว่าสมาชิกท่านนั้นหมดสถานะภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมทันที และไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
1.5 สมาชิกที่หมดสถานะภาพการเป็นสมาชิก หรือสมาชิกใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในเงินทุน จะต้องRun-Drink ใหม่ตั้งแต่ต้น (อยากโง่ก็เชิญ)

  • สำหรับรายละเอียดการจ่าย Drink จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

2. เงินสะสมของสมาคมจะนำออกไปใช้ในการกุศลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงน้องที่ทำงานหรือน้องที่อื่น จะต้องมีความเห็นชอบจากสมาชิกของสมาคมเป็นมติเอกฉันท์เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์รับเงินทุนของสมาคม
ต้องเป็นบุคคลที่แต่งงานเป็นคนสุดท้ายของสมาคม โดยเงินดังกล่าวจะนำไปมอบให้ในงานแต่งงานของสมาชิกที่เหลืออยู่รองสุดท้าย

นิยามของคำว่าแต่งงาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. มีการจัดงานแต่งงานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพิธีแบบไทย จีน หรือฝรั่งก็ตาม นับหมด และไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้ามีการจัดงาน ถือว่าหมดสิทธิ์ในเงินสะสมของสมาคม
2. มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฏหมาย
3. สมาชิกท่านใดมีการกระทำหรือถูกกระทำ อันทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ถือว่าหมดสิทธิ์ในเงินสะสมของสมาคม เพราะทางสมาคมจะถือว่าท่านได้แต่งงานแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

  • สำหรับสมาชิกที่มีการอยู่กินกับผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบ ช-ญ, ช-ช, หรือ ญ-ญ แต่ไม่เข้าข่ายใน 3 ประการข้างต้น ทางสมาคมยังถือว่าท่านมีศักดิ์และสิทธิ์ในเงินทุนของสมาคมทุกประการ

ความเห็น