ป้ายกำกับ: เวิร์ดเพรส

เวิร์ดเพรส – โค้ดดั่งบทกวี

10 มิถุนายน 2008

“หากคุณใช้เวิร์ดเพรสแล้วชอบ ลองบอกต่อคนอื่นๆ หรือนำมันไปติดตั้งให้คนอื่นๆ ที่มีความรู้น้อยกว่าคุณ”