ป้ายกำกับ: ธรรม

ทรรศนะในเรื่องชะตากรรม

15 มกราคม 2002

ผมคิดว่า ชะตากรรม หรือ พรหมลิขิต หรือ โชคชะตา อะไรก็แล้วแต่ อยู่บนพื้นฐานของสมการ ชะตากรรม = กรรม + ชะตากรรม