หมวดหมู่: บทเพลง

บทเพลงแด่คนช่างเหงา

7 มีนาคม 2002

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เคยเขียนบางข้อความไว้ในหนังสือ “วิหารที่ว่างเปล่า” ของเค้า พูดถึงการชอบใช้ชีวิตแบบ “ลำพัง” ว่า เค้าต้องมีเวลาอยู่คนเดียว ต้องมีเวลาเดินป่า ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของชีวิต